HEDDA - en tjej med adhd

HEDDA - en tjej med adhd

By Peter Hjemdahl & Therése Nilsson

  • Release Date : 2014-12-09
  • Genre : Romans graphiques
  • FIle Size : 15.68 MB
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

HEDDA - en tjej med adhd Serietidningen "Hedda" har vi tagit fram med avsikt att ge en enkel och lättillgänglig information om ADHD.
"Hedda" riktar sig i första hand till barn och yngre tonåringar, även om vi tror att berättelsen kan fungera som en bra utgångspunkt för hela familjen, lärare och kamrater att tillsammans reflektera kring vad det innebär att leva med ADHD.
Hedda är i första hand tänkt att läsas tillsammans med en förälder/vårdnadshavare, pedagog, vårdpersonal/skolpersonal eller andra involverade personer i barnets omgivning.
Serien ska ses som ett tillägg och ett komplement till övrig information kring ADHD som barn och föräldrar kan tillgodogöra sig från läkare, vårdpersonal eller skola.
 Inspirationen och de tips och råd vi vill försöka förmedla genom historien om Hedda har framtagits i samråd med medicinsk expertis, specialpedagoger, intresseorganisationer samt ett antal familjer med barn som har ADHD.  
 
Alla karaktärer i serien är påhittade och varje enskild jämförelse är därför oavsiktlig.
Beskrivningen av Hedda och Oscar i serien är inte ett försök att återspegla hela den verklighet ett barn med ADHD kan uppleva.
Vi hoppas att berättelsen om Hedda på ett positivt sätt kan bidra till att det enskilda barnet med ADHD blir mer förtroligt med detta tillstånd, lär sig mer om de symptom som ADHD kan ge, samt hur dessa kan hanteras/behandlas.
 
Tidningen innehåller ingen information om de läkemedel som Shire eller andra läkemedelsföretag tillhandahåller inom området. Däremot försöker vi understryka vikten av en helhetssyn genom att berätta om en del av de icke-medicinska och pedagogiska hjälpmedel som finns att tillgå inom ADHD-området.

keyboard_arrow_up